Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Zoekresultaat

28 resultaten

In deze eerste nieuwsbrief blikt ORANGEHealth terug op het eerste jaar van de publiek private ...
ALLE INFORMATIE OVER MONDZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN NU TE VINDEN OP INFORMATIEPLATFORM WWW.DEMONDNIETVERGETEN.NL UTRECHT, 29 NOVEMBER ...
VANAF 25 NOVEMBER STAAT DE VERZEKERINGSWIJZER TANDPROTHETISCHE ZORG 2023 OP DE WEBSITE WWW.KUNSTGEBIT.NL ...
Al een aantal jaren is het een goed gebruik dat de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici ...
Uit de Patiëntenmonitor Mondzorg [https://www.ont.nl/docs/Patientenmonitor-Mondzorg-142-22_PFNL.pdf] van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt ...
In radiospotjes en op de socialmediakanalen vraagt de stichting De Mond Niet Vergeten!, een initiatief ...
ONTDEKKEN De ONT wijst tandprothetici de weg op vakinhoudelijk gebied en geeft richting aan de omstandigheden ...
De ONT is de beroepsvereniging van tandprothetici in Nederland met meer dan 400 aangesloten leden. ...
Met dit formulier kunt u zich aanmelden als lid, sponsor worden of het ONT bureau ...
TANDPROTHETICI OEFENEN EEN WETTELIJK ERKEND BEROEP UIT. MEER DAN 400 VAN HEN ZIJN VERENIGD IN ...
Het bestuur van de ONT bestaat uit 4 bestuursleden die worden benoemd door de Algemene ...
Dit zijn de leden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Het ONT branchecertificaat wordt ...
ONTEVREDEN OVER UW BEHANDELING? Tandprothetici die bij de ONT zijn aangesloten, werken volgens de professionele standaard ...
Dental Revu is het ledenmagazine van de ONT en verschijnt vier keer per jaar. Meer weten ...
ONTEVREDEN OVER UW BEHANDELING? Tandprothetici die bij de ONT zijn aangesloten, werken volgens de professionele standaard ...
U WILT EEN KLACHT INDIENEN, HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK? * Een klacht kan ...
Leest u de procedure [https://www.ont.nl/klachtenprocedure] s.v.p. eerst goed door. Heeft u daarna nog aanvullende vragen? De ...
STICHTING GESCHILLENINSTANTIE MONDZORG Als cliënt heeft u vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ...
TANDMEESTER Vervanging van gebitselementen door gebitsprothesen heeft een eeuwenlange historie. Zo kende ons land in de ...
Dental Revu verschijnt vier keer per jaar. Adverteren (in overleg met directeur in verband met ...
De tandprotheticus neemt een unieke plaats in binnen de mondzorg. Naast de tandarts en de ...
BEN JE STUDENT TANDPROTHETIEK AAN DE HU? Wordt gratis lid van ONT! * ontvang de ...
In het Algemeen Diplomaregister Tandprothetici staan alle tandprothetici vermeld die een geldig diploma tot tandprotheticus ...