Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Eerste ORANGEHealth nieuwsbrief verschenen

In deze eerste nieuwsbrief blikt ORANGEHealth terug op het eerste jaar van de publiek

private samenwerking van de 7 tandheelkundige opleidingsinstituten en ruim 80 partners in het

beroepsveld. Het programma richt zich op de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid en bestaat uit de volgende drie onderzoekslijnen:

  • een innovatieve aanpak van mondzorg voor ouderen;
  • het realiseren van een digitale en fysieke infrastructuur voor onderzoek en praktijk;
  • de ecologie van de gezonde mond;  

De nieuwsbrief schetst de stand van zaken van de drie onderzoekslijnen binnen het ORANGEHealth programma.