Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

NZa Webinar Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders op 16 februari

Op donderdag 16 februari a.s. van 15.00-16.30 uur organiseert de NZa via Zoom een webinar over de jaarverantwoordingsplicht die volgt uit de Aanpassingswet toelating zorgaanbieders (Awtza). Op grond van deze wet moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders vanaf het verslagjaar 2022 voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, die een gevolg is van de Awtza. Hierdoor veranderen de eisen aan de jaarverantwoording ingrijpend en moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen. Dit geldt ook tandprothetici! Voor bestaande praktijken (alle zorgaanbieders die al voor 1 januari 2022 bestonden en vanuit hetzelfde KvK-nummers zorg verlenen) ziet het er naar uit dat de openbaarmakingsdeadline is verschoven naar 31 december 2023. Nieuw gevestigde praktijken in 2022 en praktijken waarvan de rechtsvorm na 1 januari 2022 is gewijzigd moeten al voor 1 juni 2023 de jaarverantwoording indienen  

Tijdens het webinar 'Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders' praten de NZa en bureau AAG je bij over de jaarverantwoording 2022. Zo weet je aan het eind van dit webinar precies waaraan je moet voldoen. Aanmelden voor het webinar kan via het deze link naar het aanmeldingsformulier.