Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Werken in de mondzorg?

De tandprotheticus neemt een unieke plaats in binnen de mondzorg. Naast de tandarts en de mondhygiënist is het de derde erkende mondzorgverlener binnen de eerste lijn.

De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten, vervaardigen en repareren van volledige gebitsprotheses en andere uitneembare protheses. Een specialist met vast omschreven taken die zo nodig doorverwijst naar de tandarts, kaakchirurg, huisarts of andere zorgverleners.

De taak van de tandprotheticus richt zich van oorsprong op het volledige boven- en/of ondergebit. De tandprotheticus stelt bij volledige protheses voor het boven- en/of ondergebit zelf de indicatie en is verantwoordelijk voor het hele traject en de nazorg.

Op verwijzing van en in samenwerking met tandarts, tandarts-implantoloog of kaakchirurg kan worden voorzien in andere gebitsprotheses zoals: frameprotheses, partiële kunstharsprotheses, overkappingsprotheses, protheses op implantaten en immediaat protheses (een gebit dat direct na het trekken van tanden/kiezen wordt geplaatst)..

De opleidingstitel ‘tandprotheticus’ is via artikel 34 in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) wettelijke beschermd. De bachelor opleiding wordt gegeven aan de Hogeschool Utrecht.

Spreekt de combinatie van technische zorgverlening met ondernemerschap en onderzoek je aan? Meer informatie over de opleiding.

Tijdens de hbo-opleiding tandprothetiek bouw je bruggen tussen zorg en techniek. Via een mix van levensechte praktijkopdrachten en verdiepende lesprogramma's, bereid jij je voor op de beroepspraktijk. Je leert technische vaardigheden, maar ook kritisch kijken naar je eigen handelen, de eigen praktijk en naar het vakgebied.

Een buitenlands zorgdiploma en wil je in Nederland werken?

CBGV (commissie buitenlands gediplomeerden volksgezondheid): voor het beoordelen van een buitenlands gediplomeerde.

Wie met een buitenlands diploma ingeschreven wil worden in het Register tandprothetici moet een procedure volgen. In procedure worden toetsen gedaan, gekeken naar het onderwijskundig niveau van de eerder gevolgde opleiding en een taaltoets. Het is ook mogelijk dat eerst een periode onder supervisie moet worden gewerkt zodat de aanvrager kennis kan maken met het Nederlandse zorgstelsel.

Meer informatie over het erkennen van een diploma.

Vanaf 1973 zijn ongeveer 700 tandprothetici afgestudeerd. Tot 2020 waren het tandtechnici die deze vervolgopleiding deden maar nu is instroom zonder specifieke tandtechnische ervaring mogelijk. Wil je meer informatie over de opleiding tandtechniek? Deze wordt gegeven door de DHTA