Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg gelanceerd

Vanaf 25 november staat de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2023 op de website www.kunstgebit.nl De Verzekeringswijzer ondersteunt verzekerden jaarlijks bij het maken van een keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. Vanuit patiëntenperspectief maakt de Verzekeringswijzer inzichtelijk wat er is opgenomen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars op het gebied van tandprothetische zorg en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hierover hebben gemaakt. Zorgverzekeraars a.s.r. en Zilveren Kruis delen dit jaar de eerste plaats. Opvallend is dat de meeste zorgverzekeraars hoger scoren dan vorig jaar.

Zorgverzekeraar a.s.r. en Zilveren Kruis op een gedeelde eerste plek

Volgens de Verzekeringswijzer krijgen zorgverzekeraars a.s.r. en Zilveren Kruis met 4 sterren de hoogste beoordeling op het gebied van tandprothetische zorg voor hun verzekerden. Vooral op het gebied van transparantie onderscheiden zij zich van andere zorgverzekeraars. Naarmate de kostenopbouw die zorgverzekeraars hanteren beter aansluit bij de richtlijnen van de beroepsgroep leidt dit tot meer duidelijkheid en transparantie. Ook op het gebied van keuzevrijheid behalen beide zorgverzekeraars overtuigende cijfers door alle relevante tandprothetische zorg in te kopen en geen restitutiekorting van meer dan 75% toe te passen.

 

Meer sterren dan vorig jaar

Over het algemeen bereiken de zorgverzekeraars een hogere score dan vorig jaar. De gemiddelde beoordeling stijgt met bijna een halve ster. Blijkbaar slaagt het merendeel van de zorgverzekeraars erin om zich aan te passen aan de vorig jaar aangescherpte beoordelingscriteria. Vooral op het gebied van transparantie, klanttevredenheid en kwaliteit laten de meeste zorgverzekeraars een hogere score zien. Op het gebied van keuzevrijheid en informatievoorziening blijven de scores juist achter bij die van vorig jaar. Als enige zorgverzekeraars scoren Caresq en VGZ geen sterren op het gebied van transparantie over de opbouw van de tarieven van kunstgebitten. Zorgverzekeraar Menzis heeft aangegeven niet te willen meewerken aan de Verzekeringswijzer.

 

Keuze ondersteunende informatie

Een aanzienlijk deel van de tandprothetische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg kan verzekerden helpen bij hun afweging om voor volgend jaar een zorgverzekeraar te kiezen. Op de website www.kunstgebit.nl staat per zorgverzekeraar een individuele rapportage met een toelichting op de behaalde score. Ook staat op de website een uitgebreide verantwoording van de gehanteerde systematiek en de onderliggende vragenlijst.

De Verzekeringswijzer voor de tandprothetische zorg is een initiatief van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de beroepsvereniging van gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van gebitsprothesen.