Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Bestuur

Het bestuur van de ONT bestaat uit 4 bestuursleden die worden benoemd door de Algemene ledenvergadering. Het bestuur wordt ondersteund door de directeur en daarnaast het ONT bureau, tevens het aanspreekpunt voor onze leden.

Marnix de Romph
Marnix de Romph

voorzitter

Tim Rolink
Tim Rolink

vicevoorzitter

Rob van Straten
Rob van Straten

vicevoorzitter

Frederik Vogelzang
Frederik Vogelzang

directeur

Petricia van Ansem
Petricia van Ansem

bestuurslid

Caitlin Dekkers
Caitlin Dekkers

beleidsmedewerker

ONT bureau

Jeanette Berkman
Jeanette Berkman

maandag-woensdag

Kim Weenink
Kim Weenink

donderdag-vrijdag