Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Alle informatie over mondzorg voor kwetsbare ouderen op één plek!

Klachten in de mond bij ouderen niet altijd herkend als probleem.

Alle informatie over mondzorg voor kwetsbare ouderen nu te vinden op informatieplatform www.demondnietvergeten.nl
Utrecht, 29 november 2022 - Ouderen en mantelzorgers zijn zich veelal bewust van het belang van dagelijkse mondverzorging en een goede mondgezondheid, maar het lukt ze minder goed hun weg te vinden bij problemen met de mondgezondheid. Om in deze informatiebehoefte te voorzien bundelt de Stichting De Mond Niet Vergeten! daarom alle informatie rondom mondproblemen en mondverzorging bij kwetsbare ouderen op de vernieuwde website demondnietvergeten.nl. Een verzamelplaats van informatie, preventiemogelijkheden, video’s, instructies en ervaringsverhalen.  

 

Eén vindplaats voor informatie over mondzorg bij kwetsbare ouderen

Met subsidie van het ministerie van VWS verzorgde de stichting De Mond Niet Vergeten! - een gezamenlijk initiatief van de beroepsverenigingen van tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici - in het najaar van 2021 een informatiecampagne om kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers bewust te maken van het belang van goede mondverzorging. Radiocommercials en social media wezen hen op de mogelijkheid een quick scan over hun mondgezondheid in te vullen. Als vervolg hierop is nu alle informatie over mondzorg voor kwetsbare ouderen op één plek samengebracht.

 

Klachten vaak niet herkend en erkend

Klachten in de mond worden niet altijd herkend en daardoor vaak niet gezien als een probleem. Symptomen worden vaak geschaard onder ‘problemen die horen bij het ouder worden’. Ouderen en mantelzorgers nemen ze daarom al snel voor lief. Een droge mond is een goed voorbeeld van zo’n niet herkende klacht. Als er niets aan een droge mond wordt gedaan, kan dit een grote gevolgen hebben op de mondgezondheid. Een droge mond komt regelmatig voor bij ouderen, meestal veroorzaakt door het gebruik van meerdere medicijnen. De klacht bespreken met een huisarts, mondzorgverlener of apotheek opent vaak de weg naar een oplossing. Voor uiteenlopende mondgezondheidsklachten maakt de vernieuwde website duidelijk of een bezoek aan een mondzorgverlener nodig is.

 

De kracht van samenwerking

Ook zorgverleners uit verschillende disciplines kunnen vanaf nu terecht op de vernieuwde website. Juist bij de zorg voor kwetsbare ouderen zijn vaak meerdere zorgverleners vanuit verschillende disciplines betrokken. Het is daarbij belangrijk dat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. De stichting De Mond Niet Vergeten! houdt de site actueel en zorgt voor doorverwijzingen naar reeds bestaande sites met informatie. Op deze manier kunnen vragen zo goed mogelijk worden beantwoord.

 

------------------------------------------- 

Noot voor de pers, niet voor publicatie 

De stichting De Mond Niet Vergeten! is in 2018 opgericht en heeft ten doel de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen te bevorderen. De stichting is het initiatief van 3 organisaties, namelijk de KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT. Voor meer informatie, een interview of onderzoek publicaties kunt u contact opnemen met Linda ter Maaten  (perscoördinator PDR) via 0318-438487 of linda@pdr.nl.