Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Verzekeringswijzer 2024 Tandprothetische Zorg gelanceerd

Vanaf vandaag staat de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2024 op de website www.kunstgebit.nl De Verzekeringswijzer ondersteunt verzekerden jaarlijks bij het maken van een keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. Vanuit patiëntenperspectief maakt de Verzekeringswijzer inzichtelijk wat er is opgenomen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars op het gebied van tandprothetische zorg en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hierover hebben gemaakt. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis staat dit jaar bovenaan in de rangschikking, op de voet gevolgd door a.s.r. Opvallend is dat de meeste zorgverzekeraars lager scoren dan vorig jaar

Klik hier voor het openen van het complete persbericht.