Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2024 gepubliceerd

271127_Persbericht_Publicatie_Verzekeringswijzer_Tandprothetische_Zorg_pdf.pdfSinds deze week staat de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2024 op de website www.kunstgebit.nl De Verzekeringswijzer ondersteunt verzekerden jaarlijks bij het maken van een keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. Vanuit patiëntenperspectief maakt de Verzekeringswijzer inzichtelijk wat er is opgenomen in het inkoopbeleid en de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars op het gebied van tandprothetische zorg en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hierover hebben gemaakt. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis staat dit jaar bovenaan in de rangschikking, op de voet gevolgd door a.s.r. Opvallend is dat de meeste zorgverzekeraars lager scoren dan vorig jaar.

Klik hier voor het openen van het bijbehorende persbericht.