Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Mondzorgalliantie tegen afschaffen vrije artsenkeuze

De Mondzorgalliantie (KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT) heeft via een reactie op de internetconsultatie aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten weten grote bezwaren te hebben tegen het wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering. De vrije artsenkeuze van de patiënt wordt hiermee feitelijk afgeschaft en de inkoopmacht van zorgverzekeraars wordt verder vergroot.

Reikwijdte wetsvoorstel

Problemen met de inkoop van zorg in de wijkverpleging en GGZ hebben VWS ertoe gebracht om een wetsvoorstel te maken dat de hele zorg raakt. Er worden hiermee vergaande bevoegdheden gecreëerd om snel de hoogte van de vergoeding voor niet -gecontracteerde zorg omlaag te kunnen brengen. Daarnaast kunnen er zorgsectoren worden aangewezen, waarvoor VWS de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg vast stelt.

Gevolgen
Het wetsvoorstel betekent een verdere vergroting van de inkoopmacht van zorgverzekeraars. Dit zal gevolgen kunnen hebben voor mondzorgaanbieders die geen contract krijgen, omdat er naar de mening van de zorgverzekeraar voldoende mondzorg is ingekocht. Ook mondzorgaanbieders die wel een contract hebben, kunnen te maken krijgen met nog strengere contracteisen. De vrije artsenkeuze van patiënten wordt daarmee in feite afgeschaft. Alleen patiënten die zich dat financieel kunnen veroorloven hebben nog een keuze. Dit zal leiden tot een tweedeling in de samenleving.

Standpunt Mondzorgalliantie

  • De bezwaren en risico’s van het wetsvoorstel zijn groot en inhoudelijk is er geen toegevoegde waarde. Daarmee is het wetsvoorstel onwenselijk.
  • Het voorstel is in het verleden tot tweemaal toe in de Eerste Kamer gestrand, mede als gevolg van de collectief geuite bezwaren van branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen. Het wetsvoorstel slaat de plank mis en dient controversieel te worden verklaard.