Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Beroepsprofiel, Zorgstandaard en Opleidingsprofiel

Beroepsprofiel, Zorgstandaard en Opleidingsprofiel

 

Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel met medewerking van een aantal tandprothetici en externe deskundigen opgesteld naar de standaard die daar voor bestaat. Het profiel is een omschrijving van de eisen en kwalificaties waaraan een tandprotheticus tenminste moet voldoen. Het geeft een omschrijving van de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten. Hiermee neemt de tandprotheticus een geheel eigen positie in binnen de mondzorg; een waar we trots op mogen zijn! 

Zorgstandaard

In de Zorgstandaard Tandprothetische zorg worden onder meer de meest gebruikelijke behandelingen beschreven van een patiënt met een zorgvraag voor verschillende vormen van uitneembare prothetiek. De Zorgstandaard is een document waar de meningen voor zijn opgehaald van bijvoorbeeld de andere mondzorgkoepels en wetenschappelijke verenigingen zoals de NVGd en de NVOI omdat daar in de praktijk veel mee wordt samengewerkt. 

Opleidingsprofiel

Het opleidingsprofiel is uit 1997 en wordt momenteel herzien.