Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Klacht indienen

Leest u de procedure s.v.p. eerst goed door. Heeft u daarna nog aanvullende vragen?
De Klachtenopvang- en bemiddelingscommissie is bereikbaar via 023 - 30 34 620
(ma-vr van 09.00-12.00 uur) en via kc@ont.nl.