Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

CAO Tandtechniek Algemeen Verbindend Verklaard

 

De CAO Tandtechniek waar de ONT zich eerder samen met de NWVT en VLHT aan heeft verbonden, is algemeen verbindend verklaard. Dit besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd afgelopen maandag gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee hebben we als branche een nieuwe mijlpaal bereikt. Met de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) is de CAO Tandtechniek voor alle werkgevers en werknemers in de tandtechniek van toepassing. Dit betekent dat zowel leden als niet-leden van de betrokken partijen gebonden zijn aan de gemaakte afspraken. De CAO geldt daarmee automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. De inhoud van de CAO is integraal opgenomen in de Staatscourant en heeft een looptijd tot en met 31 december 2023.