Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Over de ONT

Tandprothetici oefenen een wettelijk erkend beroep uit. Meer dan 400 van hen zijn verenigd in de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Leden hebben de opleiding Tandprothetiek gevolgd. Daarmee zijn zij dé specialisten op het gebied van gebitsprotheses.

De ONT behartigt hun belangen. Zo staat de organisatie in nauw contact met de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en overige mondzorgkoepels. De ONT zorgt er ook voor dat de leden hun vakkennis kunnen bijhouden en aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen.

De ONT streeft naar de allerbeste diensten voor mensen die tandprothetische zorg nodig hebben. De organisatie bevordert de professionaliteit van haar leden en de kwaliteit van hun werk. In het beroepsprofiel staat over welke competenties tandprothetici beschikken om hun werk goed te kunnen doen. 

Het ontstaan van de ONT Werken in de mondzorg?