Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Klachtenregeling

Ontevreden over uw behandeling?

Tandprothetici die bij de ONT zijn aangesloten, werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de gedragsregels voor tandprothetici. Voor goede zorg en voorlichting bent u bij een ONT-tandprotheticus dan ook aan het juiste adres. De ONT-tandprotheticus is de expert voor het aanmeten en vervaardigen van protheses die uit de mond te nemen zijn. Hij oefent een wettelijk erkend beroep uit en heeft zowel de nieuwste technische als medische kennis. 

De patiënt staat bij de ONT-tandprotheticus op de eerste plaats, maar toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen. Controleert u hiervoor eerst of uw tandprotheticus aangesloten is bij de ONT.

 1. Bespreek het met uw tandprotheticus.
  Indien u ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het van belang dat u dit eerst met uw behandelend tandprotheticus bespreekt. Wellicht kunt u samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt, zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar de ONT-klachtenregeling.

 2. Bent u er niet uitgekomen? Maak gebruik van de ONT-klachtenregeling.
  De ONT-klachtenregeling wordt gefaciliteerd door ONT-tandprothetici en is gratis voor patiënten. De klacht wordt in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris. Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die de klager op diens verzoek bijstaat, advies geeft over indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling. De klachtenfunctionaris is neutraal en streeft ernaar de klacht tussen partijen op te lossen. Hij handelt naar eigen inzicht, is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de tandprotheticus. De klachtenfunctionaris gaat volgens een vaste procedure en op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier om met alle gegevens met betrekking tot uw klacht.
  Klacht indienen

 3. Bemiddeling van klachtenfunctionaris niet gelukt? Wat u verder kunt doen.
  Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Een andere, meer laagdrempelige mogelijkheid is de Geschilleninstantie Mondzorg*. Deze geschilleninstantie is door alle beroepsorganisaties in de mondzorg opgericht. Deze commissie doet uitspraak waar beiden partijen zich aan moeten houden. De geschillencommissie is gerechtigd uitspraak te doen in zaken met een schadebedrag tot maximaal € 25.000,-. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd aan de Geschilleninstantie Mondzorg. De hoogte van het griffiegeld bedraagt € 75,-. Het griffiegeld dient te worden voldaan binnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend.

*) Van belang is te vermelden dat u als cliënt in principe geen rechtstreekse toegang heeft tot de Geschilleninstantie.