Nieuws

Op deze pagina staan recente nieuwsfeiten over tandprothetiek en ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Opleiding tandprothetiek

De Hogeschool Utrecht heeft op hun website informatie opgenomen over de bachelor tandprothetiek. Dit geeft helderheid over de situatie die ontstaat als de accreditatie door de NVAO ook officieel wordt afgegeven. Zie: https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/tandprothetiek

NVAO oordeelt positief over hbo-erkenning opleiding Tandprothetiek

De NVAO heeft de opleiding Tandprothetiek getoetst en is tot een buitengewoon positief oordeel gekomen: zij zullen de minister adviseren de opleiding formeel als hbo-opleiding te erkennen!

Gediplomeerden proficiat!

Op vrijdag 19 juli jl. ontvingen 18 studenten aan de opleiding Tandprothetiek hun diploma. De ONT feliciteert hen hartelijk met deze knappe prestatie! Voor een overzicht van het diplomaregister klikt u hier. 

Mondzorg ambities 2019

Hoofddorp, 11 juli 2019
Beroepsverenigingen in de mondzorg hebben samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit hun gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld.

Graag attenderen wij u op onderstaand nieuwsbericht; Nieuwsbericht ambities mondzorg 2019-2021

Jaarlijkse congres van de European College of Gerondontology vondt plaats 15 - 17 mei 2019

De ONT was sponsor van het European College of Gerondontology, via een filmpje op YouTube bracht Bestuurslid ONT Youri de Visser dit onder de aandacht