Second opinion

Een second opinion is normaal gesproken een tweede mening van een tandprotheticus of tandarts over een behandelvoorstel.
Echter in de praktijk wordt een second opinion vaak gebruikt als oordeel indien men niet tevreden is over een behandeling van de tandprotheticus.
Als u een second opinion wil laten doen dan zijn een aantal zaken van belang;

  • Indien u besluit om een second opinion aan te vragen, dan raden wij u aan dit eerst te bespreken met uw eigen behandeld tandprotheticus. Die kan met u overleggen bij welke zorgverlener u het best voor een second opinion terecht kunt.
  • Vergewist u zich er van dat u dit laat doen door bij voorkeur een tandprotheticus die lid is van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici of een tandarts.
  • Het doel is om een oordeel te krijgen over een gevoerde behandeling.
  • Laat weten dat het om een second opinion gaat. Het is nooit de bedoeling dat degene die de second opinion uitvoert de behandeling overneemt.
  • Laat dus in het stadium van de second opinion géén aanpassingen aan uw prothese aanbrengen, omdat daarmee de originele situatie verandert en er later geen oordeel meer mogelijk is ten aanzien van de oorspronkelijke situatie.
  • De second opinion wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. Hiervan ontvangt u dan een afschrift. Dit dient voorafgaand aan de second opinion te worden besproken. Ook kunt afspreken dat de second opinion-gever zijn oordeel bespreekt met de originele behandelaar. Hiervoor moet door u wel uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming verleend worden.
  • Voor de kosten van een second opinion kan gebruik gemaakt worden van de code C28 (uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan.)

In het traject van de ONT-klachtenregeling kan de klachtenfunctionaris een second opinion die niet aan bovenstaande regels voldoet niet ontvankelijk verklaren.
In het bemiddeling traject kan de klachtenfunctionaris voorstellen om een second opinion te laten doen bij een tandprotheticus die lid is van de ONT.