Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Keuzehulp Tandprothetische Zorg gepubliceerd

Sinds 25 november staat de Keuzehulp Tandprothetische Zorg 2022 weer op de website www.kunstgebit.nl De Keuzehulp ondersteunt verzekerden jaarlijks bij het maken van een passende keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. Op een eenvoudige wijze maakt de Keuzehulp inzichtelijk welke voor de patiënt belangrijke bepalingen zijn opgenomen in de polisvoorwaarden en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hebben gemaakt. Verzekerden hebben tot en met 31 december 2021 de gelegenheid om een (andere) zorgverzekeraar te kiezen. 

 

Over de hele linie scoren alle zorgverzekeraars dit jaar lager dan vorig jaar. Gemiddeld genomen leveren alle zorgverzekeraars een halve ster in. Dit houdt verband met een verdere aanscherping van de beoordelingscriteria. Vooral op het gebied van administratieve lasten laten veel zorgverzekeraars punten liggen, doordat ze geen inzicht kunnen geven in het percentage machtigingsaanvragen dat wordt afgewezen. De andere beoordelingscriteria hebben betrekking op: keuzevrijheid, vergoedingen in bijzondere situaties, transparantie, klanttevredenheid, informatievoorziening en kwaliteit. Zorgverzekeraar a.s.r. krijgt met 3,75 sterren voor het tweede jaar op rij de hoogste beoordeling. Vooral op het gebied van transparantie onderscheidt a.s.r. zich van andere zorgverzekeraars. Op het beoordelingscriterium ‘aandacht voor kwaliteit’ behalen CZ, VGZ en a.s.r. de hoogste score. Zilveren Kruis, DSW en a.s.r. krijgen juist voor ‘keuzevrijheid’ de meeste sterren.