Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

Terecht besluit
De Mondzorgalliantie ziet het als een terecht besluit dat er nu ook een compensatieregel voor de mondzorgaanbieders in de Wlz (gekomen) is. Zij heeft zich hier de afgelopen tijd, samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), hard voor gemaakt.

Geen onderscheid zorg in de instelling of daarbuiten
Alle aanbieders die mondzorg leveren in de Wlz hebben recht op compensatie. Hierbij maakt het niet uit of dit in de instelling plaats vindt of daarbuiten en het maakt ook niet uit of dit in onderaanneming of via uitbesteding plaats vindt.  

Periode waarop de regeling betrekking heeft
Deze maatregel heeft betrekking op de periode 1 maart tot 1 juli 2020, net als voor de andere niet-intramurale zorg in de Wlz. 

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de regeling konden mondzorgverleners die Wlz-zorg leveren sinds medio juni al een voorschot aanvragen bij het zorgkantoor, toen nog voor de maanden maart tot en met mei. Begin 2021 wordt het definitieve bedrag vastgesteld waarop de mondzorgverlener recht heeft.  

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT