Maatregelen vanwege COVID-19

Het ONT-bestuur adviseert haar leden met de nodige maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen om ouderen en kwetsbaren te beschermen en te voorkomen dat ons zorgsysteem overbelast raakt. In overleg met de mondzorgkoepels (KNMT, ANT, NVM en ONT) en het ministerie van VWS streven we ernaar u eenduidig te informeren over de huidige stand van zaken.


Antwoorden op veelgestelde vragen van tandprothetici

1. Moet ik mijn praktijk nu sluiten?

Het ONT-bestuur en de KNMT, ANT en NVM adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval geldend tot en met de Paasdagen de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Het advies om de reguliere zorg op te schorten wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt het belangrijk dat deze tijdelijke beroepsnorm voor de mondzorg door de beroepsgroep wordt gevolgd.

2. Wat wordt bij tandprothetische zorg verstaan onder spoed?

Met spoed bedoelen we acute heftige pijn waarvan de behandeling redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Naast spoed zijn er behandelingen die niet direct, maar ook niet dagen later uitgevoerd kunnen worden, omdat ze dan mogelijk tot een spoedklacht leiden. Denk hierbij aan aanhoudende drukplekken, een gebroken of beschadigd kunstgebit en verlies van een gebitsprothese.

3. Hoe ga ik om met een patiënt die zich meldt voor spoedzorg?

Bij spoedgerelateerde klachten is het advies om bij iedere patiënt te beoordelen of er sprake is van spoed dan wel reguliere zorgverlening. Hierbij gelden de volgende afspraken:

  • Heeft de patiënt GEEN koorts maar wel milde verkoudheidsklachten dan kan spoedzorg niet in de eigen praktijk worden verleend. Het advies is om de behandeling zo mogelijk uit te stellen en afstemming te zoeken met het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM) over de mogelijkheden om deze patiënten aan te melden.
  • Heeft de patiënt verkoudheidsklachten EN koorts, stel dan de behandeling uit en meld de patiënt aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM).
  • Heeft de patiënt ALLEEN koorts: stel dan de behandeling uit en meld de patiënt aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). 

4. Moet mijn praktijk gesloten blijven tot 1 juni?

Nee, dat moet niet. Het vervolg na de Paasdagen is afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met VWS, NZa en ZN.

5. Ik heb het coronavirus gehad, kan ik nu weer open?

Nee, u kunt niet alle behandelingen weer hervatten. Het geldende advies binnen de mondzorg is momenteel: alleen spoedbehandelingen geven aan niet-coronapatiënten. Wat onder spoed in de tandprothetische zorg wordt verstaan staat u elders beschreven.

6. Kan ik Werktijdverkorting aanvragen?

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’ en wordt in zijn geheel vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW kan vanaf 6 april worden aangevraagd. Hierbij speelt ook onduidelijkheid over de samenloop met de toegezegde financiële compensatie door zorgverzekeraars een rol. Samen met de andere mondzorgkoepels maakt de ONT zich sterk om voor mondzorgverleners meer duidelijkheid te krijgen. In afwachting hiervan adviseert de ONT haar leden voorlopig de ontwikkelingen af te wachten. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we u hierover informeren via extra nieuwsberichten, veelgestelde vragen en de website


Voor onze leden hebben we alle vragen in overzichtelijke rubrieken gezet.

Inloggen voor tandprothetici