Lidmaatschap

Behartiging van de belangen van tandprothetici. Ondersteuning om vakkennis bij te houden en aan te haken bij nieuwe ontwikkelingen. Stimulering om verder te professionaliseren en structureel te werken aan zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Dat is in grote lijnen wat leden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) kunnen verwachten.

Wie lid wil worden van de ONT, dient een schriftelijk verzoek in bij het secretariaat. Het bestuur neemt vervolgens een beslissing.

 Lidmaatschap, kosten en voorwaarden Tandprothetici 2021
 
Praktijk houdende tandprotheticus / Zelfstandig ondernemer (vrijgevestigd en ZZP)   €1500,-
     
Tandprotheticus in loondienst bij een zorgaanbieder   € 750,-
     

Kosten per extra praktijk.
O.a. in verband met extra kosten voor de ONT m.b.t. klachtenregeling

  €150,-
     
Eerste jaar na afstuderen per
1 januari 2021
Tweede jaar na afstuderen
Derde jaar na afstuderen

 

€500,-

€850,-
€1200,-
     
Leeftijd 65 en praktiserend
Leeftijd 66 en praktiserend
Leeftijd 67+ en praktiserend
  €1100,-
€850,-
€500,-
     
Rustende leden die niet meer praktiserend zijn / pensioenlidmaatschap    €100,-
     
Studentleden (1e t/m 4e studiejaar opleiding Tandprothetiek HU). Deze leden hebben geen stemrecht   gratis
     
Ereleden zijn vrijgesteld van lidmaatschapskosten.    gratis
 
Lidmaatschap Klachtenregeling Ledenservice Stemrecht
Volwaardig lidmaatschap Ja Ja Ja
Starterslidmaatschap Ja Ja Ja
65+ lidmaatschap Ja Ja Ja
Pensioenlidmaatschap Nee Nee Ja
Studentlidmaatschap Nee Nee Nee

Studenten van de opleiding Tandprothetiek van de ONT kunnen ook lid worden. Hun lidmaatschap is gratis, zodat zij laagdrempelig kennismaken met de voordelen. Ze hebben dan bijvoorbeeld de mogelijkheid algemene ledenvergaderingen en regiovergaderingen bij te wonen. Studenten kunnen een mail sturen naar info@ont.nl.

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen?
De ONT betreurt het als u overweegt uw lidmaatschap op te zeggen. U kunt te allen tijde contact opnemen met het secretariaat of een van de bestuursleden om uw ongenoegen te bespreken. Wilt u desondanks toch opzeggen, dan gelden onderstaande regels:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.