Nieuws

Op deze pagina staan recente nieuwsfeiten over tandprothetiek en ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

VECOZO Machtigingen- en Declaratieportaal

voor Mondzorgprofessionals

Klikt u hier voor een beschrijving van wat u moet doen om u aan te sluiten op het VECOZO Machtigingen- en Declaratieportaal. Klikt u hier voor de presentatie van het Project Mondzorg in de Wlz.

Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal

Notitie ‘Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal’. Het beschrijft globaal de wijzigingen in het uitvoeringsproces van mondzorg in de Wlz per 1 juli 2017 en informeert jullie als direct betrokkenen wat te doen om voorbereid te zijn op de omslag van papier naar digitaal. 

Digitalisering Wlz: oproep om verwachte problemen te melden

Papieren formulieren mondzorg in langdurige zorg verleden tijd

Mondzorgprofessionals en zorgkantoren gebruiken binnenkort geen papieren meer bij machtigingen en declaraties voor patiënten in instellingen voor langdurige zorg. Lees verder

Persbericht meldpunt eigen bijdragen

Hoofddorp, 22 december 2016 – “De nieuwe regeling voor de eigen bijdrage van patiënten is omslachtig en niet uit te leggen aan patiënten”, aldus Bart Kerdijk, voorzitter van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Bovendien pakt de regeling met percentages zeer oneerlijk uit voor die patient die meer dan twee implantaten nodig heeft. “De regeling is ook duur voor zorgverleners en leidt het tot extra administratieve lasten. Omdat dit haaks staat op het overheidsbeleid, begrijpen we niet dat VWS de regeling ondanks de bezwaren van zorgaanbieders en zorgverzekeraars doorzet.” Vanaf 1 januari 2017 kunnen patiënten hun klachten melden via het emailadres: meldpunteigenbijdragen@kunstgebit.nl

Leest u hier verder.

Informatie voor patienten over het eigen risico en de eigen bijdrage in 2017

Klikt u hier voor meer informatie