Nieuws

Op deze pagina staan recente nieuwsfeiten over tandprothetiek en ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Jan Molenwijkprijs 2017

Al een aantal jaren is het een goed gebruik dat de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici de Jan Molenwijkprijs toekent voor de beste literatuurreview aan een student uit het vierde jaar van de Opleiding Tandprothetiek zoals die aan de Hogeschool Utrecht kan worden gevolgd. Hierbij treft u de winnende review 2017 aan.

Gezocht voor wetenschappelijk onderzoek: Patienten met een pijnlijk loszittend kunstgebit.

Voor meer informatie klikt u hier.

ONT feliciteert afgestudeerden!

14-07-2017

Een feestelijke dag vandaag! 20 studenten van de Hogeschool Utrecht ontvangen hun diploma Tandprothetiek. Een hele mooie prestatie. De gediplomeerden leggen de volgende eed af. De ONT feliciteert hen allemaal van harte met het behalen van hun diploma en heet hen van harte welkom binnen de beroepsgroep!

Mondzorgsector: roep halt toe aan schrijnende mondgezondheid thuiswonende ouderen!

Ouderen blijven weg bij de mondzorgverleners omdat zij doorgaans door mobiliteitsproblemen de mondzorgprofessional niet meer kunnen bezoeken, onwetend zijn over het belang van een goede mondgezondheid en er financiële drempels zijn. Dit blijkt uit het rapport “Oorzaken en gevolgen van het mijden van mondzorg door kwetsbare ouderen” (zie bijlage). De voornaamste conclusies en aanbevelingen zijn:

  • Ouderen en zorgverleners zijn zich niet voldoende bewust van het belang van goede mondgezondheid. Er is een bewustwordingscampagne nodig om dit te veranderen.
  • Ouderen blijven weg bij mondzorgverleners omdat er financiële drempels zijn.
  • Ouderen kunnen niet naar mondzorgverleners door mobiliteitsproblemen.

 Er moet onderzocht worden of vergoeden van de mondzorg voor deze groep van 300.000 kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder vanuit de basisverzekering een oplossing biedt. Het gaat daarbij om een beperkt pakket van tandheelkundige zorg, dus geen dure behandelingen, maar zorg die meer gericht is op care dan op cure. Om hier beter zicht op te krijgen stellen de initiatiefnemers voor een experiment te starten met deze aanpak.

De initiatiefnemers zijn: de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten), Nederlandse Vereniging van Instellingen Jeugdtandverzorging (NVIJ), Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Samen met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is met ondersteuning van het ministerie van VWS een plan van aanpak geschreven om dit probleem aan te pakken. 

VECOZO Machtigingen- en Declaratieportaal

voor Mondzorgprofessionals

Klikt u hier voor een beschrijving van wat u moet doen om u aan te sluiten op het VECOZO Machtigingen- en Declaratieportaal. Klikt u hier voor de presentatie van het Project Mondzorg in de Wlz.

Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal

Notitie ‘Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal’. Het beschrijft globaal de wijzigingen in het uitvoeringsproces van mondzorg in de Wlz per 1 juli 2017 en informeert jullie als direct betrokkenen wat te doen om voorbereid te zijn op de omslag van papier naar digitaal. 

Digitalisering Wlz: oproep om verwachte problemen te melden

Papieren formulieren mondzorg in langdurige zorg verleden tijd

Mondzorgprofessionals en zorgkantoren gebruiken binnenkort geen papieren meer bij machtigingen en declaraties voor patiënten in instellingen voor langdurige zorg. Lees verder