Nieuws

Op deze pagina staan recente nieuwsfeiten over tandprothetiek en ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Bureau gesloten op 25 mei 2018

Vanwege vergaderingen is het bureau vrijdag 25 mei a.s. de gehele dag gesloten. Wij staan maandag 28 mei vanaf 09.00 uur graag weer voor u klaar!

Donderdag 24 mei 2018 - multidisciplinaire congres 'De mond niet vergeten, gaat door!'

Op donderdag 24 mei 2018 wordt het landelijke multidisciplinaire congres 'De mond niet vergeten, gaat door!' gehouden. Het vindt plaats bij ACTA te Amsterdam. Het congres is voor zorgprofessionals en beleidmakers in de mondzorg, thuiszorg, huisartsenpraktijken, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. De dag kent een inspirerend programma met inbreng van experts en de ervaringen van professionals die al aan de slag zijn met de implementatie van De Mond Niet Vergeten!
Door sponsoring hebben we de deelnemersbijdrage laag kunnen houden: €45 voor verpleegkundigen, verzorgenden, mondhygiënisten en tandprothetici. Voor andere deelnemers (w.o. tandartsen, huisartsen, managers, beleidsmedewerkers) is de bijdrage € 95 
Zie hier het programma en hoe aan te melden.

PERSBERICHT: Jorn Varwijk nieuwe voorzitter Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

-------------PERSBERICHT-----------------

Jorn Varwijk nieuwe voorzitter Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Hoofddorp, 18 april 2018 – Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering is Jorn Varwijk (35) gekozen tot nieuwe voorzitter van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Hij volgt hiermee Bart Kerdijk op die de afgelopen twee jaar deze rol vervulde. “Bart is de afgelopen jaren buitengewoon actief geweest voor de ONT. Nadat hij al eens voorzitter was van 2005 tot 2006, is hij de afgelopen jaren altijd voor en achter de schermen actief geweest voor de ONT, bijvoorbeeld als bestuurslid. Ook was hij intensief betrokken bij het oprichten van het Kwaliteitsregister voor tandprothetici, het KRTP. De afgelopen twee jaar heeft hij de vereniging geleid en mij als jonge bestuurder klaargestoomd voor mijn taak”, aldus de kersverse voorzitter. De leden hebben het volste vertrouwen uitgesproken in het bestuur, dat naast voorzitter Jorn Varwijk bestaat uit Tim Rolink en Youri de Visser. De voordracht van Varwijk werd met 100% van de stemmen aangenomen.

 

De nieuwe voorzitter ziet veel bestuurlijke uitdagingen voor de tandprothetici. Varwijk: “De tandprotheticus is naast de tandarts en de mondhygiënist een onmisbaar onderdeel van het mondzorgteam en bovendien de best opgeleide zorgverlener voor de prothetiek, zoals volledige en gedeeltelijke kunstgebitten. Toch zien we om ons heen dat binnen de mondzorg de grenzen worden opgezocht door onbekwaam personeel in te zetten voor delen van juist die zorg. Daar moet verandering in komen! Op dit moment leggen we daarom de laatste hand aan een veldnorm over hoe deze zorg geleverd moet worden.” Samenwerken met tandarts en mondhygiënist is hier volgens Varwijk de sleutel. “Elkaars kwaliteiten en expertise waarderen en gebruiken zorgt ervoor dat de kwaliteit en patiëntveiligheid niet in het geding komt door tussenkomst van niet of nauwelijks opgeleide ‘beunhazen’.”

 

Beroepsprofiel

Daarnaast werkt de ONT aan een volledig nieuw beroepsprofiel. Varwijk legt uit: “Er zijn veel veranderingen binnen de sector, denk aan de taakverschuiving van tandarts naar mondhygiënist. Maar ook binnen ons eigen beroep zoals digitalisering, 3D-printen en CADCAM. Door een verbreding van ons vakgebied kunnen wij volledige zorg op het gebied van de mondprothetiek leveren zonder daarbij tandartsen of mondhygiënisten in de weg te zitten. Dit is nodig om het volledige vertrouwen te krijgen van onze collega’s binnen het mondzorgteam om onze patiënten zo goed mogelijk te bedienen met de best mogelijke zorg op maat al dan niet in combinatie met een andere mondzorgverlener. In het nieuwe beroepsprofiel beschrijven we wat een tandprotheticus vandaag de dag moet kunnen en daar kan de Hogeschool Utrecht, waar de opleiding wordt verzorgd, vervolgens in het lesprogramma rekening mee houden.”

De ONT is als vereniging zelf ook volop in beweging. De vereniging die in 1975 is opgericht, groeit en telt inmiddels ruim 500 leden. “De eerste generatie tandprothetici vormt een hele hechte groep en zwaait langzaam maar zeker af.  De afgelopen jaren zien we verjonging en feminisering onder onze leden. Dat is een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging om de verbinding te houden, maar zolang er meer dan de helft van alle leden naar een ALV komen, lijkt dat best aardig te lukken”, lacht Varwijk die sinds 2012 tandprotheticus is en sinds 2015 tevens als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Daarvoor werkte hij 13 jaar in de tandtechniek. In 2016 trad Jorn Varwijk toe tot het bestuur van de ONT.

Jan Molenwijkprijs 2017

Al een aantal jaren is het een goed gebruik dat de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici de Jan Molenwijkprijs toekent voor de beste literatuurreview aan een student uit het vierde jaar van de Opleiding Tandprothetiek zoals die aan de Hogeschool Utrecht kan worden gevolgd. Hierbij treft u de winnende review 2017 aan.

Gezocht voor wetenschappelijk onderzoek: Patienten met een pijnlijk loszittend kunstgebit.

Voor meer informatie klikt u hier.

ONT feliciteert afgestudeerden!

14-07-2017

Een feestelijke dag vandaag! 20 studenten van de Hogeschool Utrecht ontvangen hun diploma Tandprothetiek. Een hele mooie prestatie. De gediplomeerden leggen de volgende eed af. De ONT feliciteert hen allemaal van harte met het behalen van hun diploma en heet hen van harte welkom binnen de beroepsgroep!

Mondzorgsector: roep halt toe aan schrijnende mondgezondheid thuiswonende ouderen!

Ouderen blijven weg bij de mondzorgverleners omdat zij doorgaans door mobiliteitsproblemen de mondzorgprofessional niet meer kunnen bezoeken, onwetend zijn over het belang van een goede mondgezondheid en er financiële drempels zijn. Dit blijkt uit het rapport “Oorzaken en gevolgen van het mijden van mondzorg door kwetsbare ouderen” (zie bijlage). De voornaamste conclusies en aanbevelingen zijn:

  • Ouderen en zorgverleners zijn zich niet voldoende bewust van het belang van goede mondgezondheid. Er is een bewustwordingscampagne nodig om dit te veranderen.
  • Ouderen blijven weg bij mondzorgverleners omdat er financiële drempels zijn.
  • Ouderen kunnen niet naar mondzorgverleners door mobiliteitsproblemen.

 Er moet onderzocht worden of vergoeden van de mondzorg voor deze groep van 300.000 kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder vanuit de basisverzekering een oplossing biedt. Het gaat daarbij om een beperkt pakket van tandheelkundige zorg, dus geen dure behandelingen, maar zorg die meer gericht is op care dan op cure. Om hier beter zicht op te krijgen stellen de initiatiefnemers voor een experiment te starten met deze aanpak.

De initiatiefnemers zijn: de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten), Nederlandse Vereniging van Instellingen Jeugdtandverzorging (NVIJ), Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Samen met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is met ondersteuning van het ministerie van VWS een plan van aanpak geschreven om dit probleem aan te pakken.