Keuzehulp Tandprothetische Zorg gelanceerd

Volgens de Keuzehulp krijgt zorgverzekeraar a.s.r. met 3,75 sterren voor het tweede jaar op rij de hoogste beoordeling op het gebied van tandprothetische zorg voor hun verzekerden. Vooral op het gebied van transparantie onderscheidt a.s.r. zich van andere zorgverzekeraars. Bij de onderbouwing van de tarieven zijn de richtlijnen van de beroepsgroep voor het vervaardigen van gebitsprotheses maatgevend. Tandprothetici kunnen hierdoor op een passende manier maatwerk leveren voor hun patiënten. Dit levert zorgverzekeraar a.s.r. een voorsprong op ten opzichte van andere zorgverzekeraars, zoals Caresq die in totaal slechts 2 sterren wist te behalen. 

Minder sterren dan vorig jaar
Over de hele linie scoren alle zorgverzekeraars dit jaar lager dan vorig jaar. Gemiddeld genomen leveren alle zorgverzekeraars een halve ster in. Dit houdt verband met een verdere aanscherping van de beoordelingscriteria vanuit het patiëntenperspectief. Vooral op het gebied van administratieve lasten laten veel zorgverzekeraars (waaronder ook a.s.r.) punten liggen, doordat ze geen inzicht kunnen geven in het percentage machtigingsaanvragen dat wordt afgewezen. De andere beoordelingscriteria hebben betrekking op: keuzevrijheid, vergoedingen in bijzondere situaties, transparantie, klanttevredenheid, informatievoorziening en kwaliteit. Op het laatst genoemde criterium ‘aandacht voor kwaliteit’ behalen CZ, VGZ en a.s.r. de hoogste score. Zilveren Kruis, DSW en a.s.r. verzamelen juist voor ‘keuzevrijheid’ de meeste sterren. Zorgverzekeraars Menzis en Zorg en Zekerheid hebben aangegeven dat ze niet wensen mee te werken aan de Keuzehulp. 

Keuzeondersteunende informatie
Een aanzienlijk deel van de tandprothetische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Keuzehulp Tandprothetische Zorg kan verzekerden helpen bij hun afweging om voor volgend jaar een zorgverzekeraar te kiezen. Op de website www.kunstgebit.nl staat per zorgverzekeraar een individuele rapportage met een toelichting op de behaalde score. Ook staat op de website een uitgebreide verantwoording van de gehanteerde systematiek en de onderliggende vragenlijst. De Keuzehulp voor de tandprothetische zorg is een initiatief van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de beroepsvereniging van specialisten op het gebied van gebitsprothesen.