Persbericht: Marnix de Romph voorzitter Organisatie van Nederlandse Tandprothetici, Frederik Vogelzang nieuwe directeur

De benoeming van Marnix de Romph als voorzitter van de ONT is een unicum in de geschiedenis van de organisatie. Voor het eerst treedt een niet-tandprotheticus toe tot het bestuur van de organisatie. Marnix de Romph is dan ook geen onbekende in de kringen van de ONT. De afgelopen 16 jaar was hij in verschillende rollen werkzaam voor de vereniging waarvan de laatste jaren als directeur. De ONT behartigt de belangen van de ruim 500 aangesloten tandprothetici en werkt binnen de Mondzorgalliantie intensief samen met NVM-mondhygiënisten en tandartsenverenigingen ANT en KNMT.
Ambities Voortbouwend op de hbo-accreditatie van de opleiding tot tandprotheticus aan de Hogeschool Utrecht vorig jaar, ziet De Romph een mooie toekomst voor de ontwikkeling van het vak van tandprotheticus. ”We willen de toegepaste tandheelkunde met een lectoraat tandprothetiek op een hoger plan brengen en het vak van tandprotheticus met behulp van digitalisering verder door ontwikkelen”, aldus de kersverse voorzitter. De Romph is eveneens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en directeur van P3NL, de federatie van 13 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

Nieuwe directeur Als opvolger van Marnix de Romph werd Frederik Vogelzang (48) door de ledenvergadering aangesteld als directeur van de ONT. Bij de positionering van tandprothetici en het verder professionaliseren van de vereniging is het nieuwe beleidsplan dat door de ALV werd vastgesteld voor hem richtinggevend. “Het beleidsplan heeft als hogere doel om de best mogelijke tandprothetische zorg voor iedereen bereikbaar te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de mondgezondheid in Nederland. Daar wil ik mij graag voor inzetten”, aldus Vogelzang. Naast zijn functie binnen de ONT is Vogelzang onder meer toezichthouder bij PoZoB, een zorggroep van huisartsen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.