NZa past knelpunten regeling toeslag COVID- 19 aan

Uitgangspunt regeling leidde tot enkele knelpunten
Het uitgangspunt van de regeling is dat per patiënt per dag één keer de toeslag in rekening kan worden gebracht. De huidige regeling bepaalt dat dit in combinatie moet met een andere prestatiecode. In de praktijk bleek dit knelpunten op te leveren, met name bij langere behandeltrajecten die via één prestatiecode worden gedeclareerd. Ook was bij de C13 nog geen tijdelijke code toegevoegd in de prestatiebeschrijving. 

Overleg tussen ZN, NZa en Mondzorg Alliantie
De Mondzorgalliantie heeft deze knelpunten aangekaart bij de NZa, waarna er overleg is geweest tussen ZN, NZa en de alliantie. Op basis hiervan is de NZa tot de conclusie gekomen dat de regeling moest worden aangepast op enkele punten:

  • De prestatiecode C88 wordt toegevoegd aan de C13, zodat deze combinatie van codes kan worden gedeclareerd;
  • De prestatiecode C88 kan los van andere codes in rekening worden gebracht;
  • De prestatiecode F902 (orthodontie) kan los van andere codes in rekening worden gebracht. 

De Mondzorg Alliantie is het eens met de uitkomst van het overleg en denkt dat hiermee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt van de tijdelijke toeslag. 

Kernpunten van de toeslagregeling

  • De prestaties zijn van kracht van 1 augustus tot 1 november;
  • De declaratie toeslag kan maximaal 1 keer per dag per patiënt in rekening worden gebracht, ongeacht het aantal afspraken;
  • Het declareren van de toeslag is geen verplichting;
  • De mondzorgverlener moet de patiënt informeren  over de toeslag;
  • Vóór 1 november wordt onderzocht  of de toeslag  blijft bestaan.

Let op: het is niet toegestaan patiënten andere prestaties dan C88 en F902 in rekening te brengen voor door de corona-uitbraak ontstane meerkosten, zoals bijvoorbeeld code C22 (aanvullende medische anamnese) of C85 (weekendtoeslag). Voor behandelingen die verricht zijn voor de ingangsdatum van de regeling, 1 augustus, mogen ook geen meerkosten berekend worden.

Naar de aangepaste beschikkingen van de NZA:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_319286_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_319287_22/1/

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT