Kostenvoorlichting 2018

Klachten naar aanleiding van uw eigen risico of eigen bijdrage kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Onderstaand treft u meer informatie aan met betrekking tot uw kosten;

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk door de overheid vastgesteld eigen risico (in 2018 is dat € 385,-) voor iedere inwoner en kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een techniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Klikt u hier voor een overzicht van de vergoeding van prothetische zorg en de algemene regels in 2018. 

Let op! Vanaf 1 januari 2017 moet u als patiënt een percentuele eigen bijdrage betalen voor een klikgebit. Tot en met 2016 gold er een eigen bijdrage van € 125 per kaak. Voor een klikgebit moet u dit jaar 8%, 10% of 17% van de kosten zelf betalen. Voor reparaties is dat 10% en voor een gewone prothese 25%. Wij snappen dat dit erg verwarrend is. Wij raden u dan ook met klem aan altijd een begroting op te vragen bij uw tandprotheticus en deze voor te leggen aan uw zorgverzekeraar, zodat zij voor u op papier kunnen zetten wat uw uiteindelijke kosten zijn.  Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan!