Deze Codex heeft als bedoeling richting te geven aan de beroepsethiek van de in Nederland werkzame tandprothetici die zich hebben aangesloten bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). De opleidingstitel 'tandprotheticus' is bij wet beschermd en mag dus niet zomaar gevoerd worden. Het waardig dragen ervan gebeurt echter in de dagelijkse praktijk. Het beschermen van de waardigheid is dus aan de beroepsgroep zelf. Klikt u hier voor het lezen van de volledige Codex van Beroepsethiek voor Tandprothetici