Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) - vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt u als ondernemer tot meer actie en maatregelen wanneer u gegevens over klanten, personeel of andere personen vastlegt. Dit geldt voor alle zelfstandige ondernemers. Ook als u geen personeel in dienst heeft of slechts een paar klanten heeft. Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief dient u rekening te houden met de wet. Bereid u daarom goed voor. Zo voorkomt u straks dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u een flinke boete oplegt.

Maak uzelf en uw organisatie bewust

Zorg ervoor dat u zich bewust bent van de regels van AVG. Lees erover of laat u voorlichten. Heeft u een organisatie met personeel in dienst? Begin dan met het inlichten van relevante medewerkers over de nieuwe privacyregels. Zij kunnen inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en producten. Daarnaast kunnen zij bepalen wat u moet doen om aan de AVG te voldoen. De AP heeft instrumenten om u te helpen de AVG na te leven. Bijvoorbeeld richtlijnen die zijn opgesteld samen met de andere privacytoezichthouders in Europa.

Bron: ondernemersplein.nl


Toolkit voor leden van de ONT

De ONT biedt haar leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een programma om klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving. Het lidmaatschap maakt het voor de tandprotheticus mogelijk om de stappen regelmatig bij te werken zodat het altijd aansluit op uw actuele situatie. Leden kunnen zich hier aanmelden voor het AVG-programma.